“Cirkulācijas sūkņa iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/30
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Sanistal"
Uzvarētāja cena: 1199.00 EUR bez PVN