“Darba apavu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/109
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “GRIF”
Uzvarētāja cena: 1 476,00 EUR bez PVN