“Dzelzceļa koka gulšņu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/77
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Alegro”
Uzvarētāja cena: 5 631,00 EUR bez PVN