“Elektroenerģijas iegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/105
Dokumentācija:

Nolikums