“Gultņu un blīvslēgu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/57
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Gultnis"
Uzvarētāja cena: 14 167,20 EUR bez PVN