“Indukcijas gaismekļu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/97
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: UAB “Lepirma”
Uzvarētāja cena: 2 795,00 EUR bez PVN