“Informatīvais atbalsts radio ēterā”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/75
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: Pārtraukta