“KASKO iegāde"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/70
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: AAS “BTA Insurance Company”
Uzvarētāja cena: 601,80 EUR bez PVN