“Kompresora 4kW iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/45
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "HCT automotive"
Uzvarētāja apraksts: EUR 647.00 bez PVN