“Krāsošanas materiālu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/83
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “DEPO DIY”
Uzvarētāja cena: 10 998,98 EUR bez PVN