“LED lampu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/40
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “DEPO DIY”
Uzvarētāja cena: 416,00 EUR bez PVN