“LED lampu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/94
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “ELEKTRIKA”
Uzvarētāja cena: 350,28 EUR bez PVN