“LED prožektoru iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/99
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Atbildes uz jautājumiem:

Atbilde Nr.1

Uzvarētāja nosaukums: SIA “VECAIS MAKSS”
Uzvarētāja cena: 118,96 EUR bez PVN