“Loga metālrežģa uzstādīšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/42
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Teds”
Uzvarētāja cena: 260,00 EUR bez PVN