“Mazietilpību autobusam MB diagnostika un remonta pakalpojumu nodrošināšanu”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/84
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: Pārtraukta