“Medicīnas aptieciņas un tās papildus materiālu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/18
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: pārtraukta