“Metināšanas materiālu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/46
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Baltexim LV”
Uzvarētāja cena: EUR 3063,22 bez PVN