“Osciloskopa iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/48
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Gontermann Analytik"
Uzvarētāja cena: EUR 596.00