“Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par dīzeļdegvielas iegādi”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/88
Dokumentācija:

Nolikums

Nolikums

Konsolidēts nolikums

Grozījumi dokumentācijā:

Grozījumi Nr.1