“Pneimatiskā uzgriežņu atslēga"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/98
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “KG Knutsson”
Uzvarētāja cena: 190,00 EUR bez PVN