“Sliežu iegāde"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/62
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “SIGMEN”
Uzvarētāja cena: 36 960,80 EUR bez PVN