“Stiprinājumu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/53
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Ed&Ko”
Uzvarētāja cena: 5 695,00 EUR bez PVN