“Transportlīdzekļa videonovērošanas reģistratoru iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/69
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: pārtraukta