„APDROŠINĀŠANAS BROKERA PAKALPOJUMI”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/54
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "VIS BROKERHOUSE"
Uzvarētāja cena: EUR 330.00 bez PVN