„Autogāzes iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/39
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Latvijas propāna gāze"
Uzvarētāja cena: 985.00 EUR bez PVN