„Autoriepu atjaunošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/84
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "JUVA"
Uzvarētāja cena: 3162.00 EUR bez PVN