„Bīdmēra iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/84
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Stoller"
Uzvarētāja cena: 800.00 EUR bez PVN