„Bīstamo atkritumu izvešana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/43
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums
Līgumcena


Uzvarētāja nosaukums: SIA "Bīstamo atkritumu serviss"
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 30.05.2014.