„Darba apavu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/79
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Prāna Ko"
Uzvarētāja cena: EUR 4062.30 bez PVN