„Darba apģērba iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/88
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Latwork"
Uzvarētāja cena: EUR 8550.46 bez PVN