„Darba apģērbu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/69
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums 

Uzvarētāja nosaukums: "A" daļa - SIA "Prāna Ko", "B" daļa - SIA "Latwork"