„DARBA APAVU IEGĀDE”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/41
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Latwork"
Uzvarētāja cena: EUR 1 968.95 bez PVN