„Datora iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/72
Dokumentācija:

Tehniskā speifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA Mercury Data
Uzvarētāja cena: 273.00 EUR bez PVN