„Datora iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/39
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Mercury Data"
Uzvarētāja cena: EUR 569.03 bez PVN