„Datora iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/08
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "PRINT&SERVISS"
Uzvarētāja cena: EUR 619.00 bez PVN