„Dielektrisko cimdu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/05
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Grif”
Uzvarētāja cena: 338.00 EUR bez PVN