„Dielektrisko cimdu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/80
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Grif"
Uzvarētāja cena: EUR 417.50 bez PVN