„Hidrauliskā sūkņa iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/17
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Centra Jaunzemji"
Uzvarētāja cena: 1501.50 EUR bez PVN