„Industriālā papīra iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/31
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Mayeri Professional"
Uzvarētāja cena: 679.70 EUR bez PVN