„Krāsošanas materiālu iegāde.”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/62
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "BSS"
Uzvarētāja cena: EUR 10211.85