„Krūmgrieža/trimera iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/44
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Dzenis M&D"
Uzvarētāja cena: 261.16 EUR bez PVN