„Leņķa slīpmašīnas iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/89
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "STATS SERVISS"
Uzvarētāja cena: EUR 145.20 bez PVN