„Lietotās profesionālās veļas mazgāšanas mašīnas iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/01
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedavājums

Uzvarētāja nosaukums: pārtraukta