„Mērīšanas ierīce”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/52
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Avar Auto”
Uzvarētāja cena: 607,00 bez PVN