„Paklāju maiņas serviss”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/100
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Lindstrom"
Uzvarētāja cena: EUR 638.88 bez PVN