„Par datoru un printeru iegādi”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/18
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Mikss Serviss"
Uzvarētāja cena: 2899.05 EUR bez PVN