„Par elektrosuku iegādi”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/34
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Deka-LV"
Uzvarētāja cena: 5110.00 EUR bez PVN