„Par gultņu un blīvslēgu iegādi”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/45
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Ignera"
Uzvarētāja cena: 24687.10 EUR bez PVN