„Par saimniecības preču iegādi”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/21
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA EGALS
Uzvarētāja cena: 13833.43 EUR bez PVN