„Printera iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/85
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "CRC"
Uzvarētāja cena: 99.95 EUR bez PVN